MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH (TẦNG 6 - 20)
(Vui lòng dịch chuyển con trỏ vào hình ảnh )

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH (TẦNG 6 - 20)

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ

Căn hộ A1, 3 phòng ngủ diện tích 90,86m2
Căn hộ A7, 3 phòng ngủ diện tích 90,86m2
Căn hộ A2, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ A3, 3 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ A4, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ A5, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ A6, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ A8, 2 phòng ngủ diện tích 66,35m2
Căn hộ A9, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ A12, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ A13, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ A27, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ A28, 2 phòng ngủ diện tích 66,35m2
Căn hộ A16, 2 phòng ngủ diện tích 66,35m2
Căn hộ A17, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ A18, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ A19, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ A20, 2 phòng ngủ diện tích 66,35m2
Căn hộ A23, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ A24, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ C2, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ C3, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ C6, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ C7, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ C8, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ C13, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ C11, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ C12, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ B5, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ B6, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ B7, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ B10, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ B11, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ B12, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ B15, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ B16, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ A26, 2 phòng ngủ diện tích 68,52m2
Căn hộ A26, 2 phòng ngủ diện tích 68,64m2
Căn hộ A10, 2 phòng ngủ diện tích 68,52m2
Căn hộ A11, 2 phòng ngủ diện tích 68,64m2
Căn hộ C14, 2 phòng ngủ diện tích 68,52m2
Căn hộ C15, 2 phòng ngủ diện tích 67,28m2
Căn hộ C4, 2 phòng ngủ diện tích 68,64m2
Căn hộ C5, 2 phòng ngủ diện tích 68,52m2
Căn hộ B14, 2 phòng ngủ diện tích 68,64m2
Căn hộ B13, 2 phòng ngủ diện tích 68,52m2
Căn hộ B4, 2 phòng ngủ diện tích 68,52m2
Căn hộ B3, 2 phòng ngủ diện tích 67,28m2
Căn hộ A22, 1 phòng ngủ diện tích 50,46m2
Căn hộ A21, 1 phòng ngủ diện tích 52,25m2
Căn hộ A14, 1 phòng ngủ diện tích 50,46m2
Căn hộ A15, 1 phòng ngủ diện tích 52,25m2
Căn hộ C17, 1 phòng ngủ diện tích 48,77m2
Căn hộ C1, 1 phòng ngủ diện tích 49,30m2
Căn hộ C16, 1 phòng ngủ diện tích 49,29m2
Căn hộ B1, 1 phòng ngủ diện tích 48,77m2
Căn hộ B2, 1 phòng ngủ diện tích 49,29m2
Căn hộ B17, 1 phòng ngủ diện tích 49,30m2
Căn hộ C10, 3 phòng ngủ diện tích 87,52m2
Căn hộ B8, 3 phòng ngủ diện tích 87,52m2
Căn hộ B9, 2 phòng ngủ diện tích 67,96m2
Căn hộ C9, 2 phòng ngủ diện tích 67,96m2
Xin chân thành cám ơn Quý khách đã quan tâm đến dự án Lavita Charm. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi, hoặc để lại thông tin theo mẫu bên dưới. Chúng tôi sẽ hồi âm trong thời gian sớm nhất.
Đăng ký